Privacy Policy

 1. ΓΕΝΙΚΑ

H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (εφεξής LAGOMFLOW), των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης του LAGOMFLOW, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η χρήση του LAGOMFLOW από τον χρήστη μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση διφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση του LAGOMFLOW.

Η πρόσβαση στο LAGOMFLOW επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του, διατηρώντας όμως η Εταιρεία το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του LAGOMFLOW θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες του LAGOMFLOW αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του LAGOMFLOW από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του LAGOMFLOW από κάθε  χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο LAGOMFLOW υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Το LAGOMFLOW δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη. 

Οι χρήστες του LAGOMFLOW που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του LAGOMFLOW που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το LAGOMFLOW. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών του LAGOMFLOW.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. To LAGOMFLOW και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας  και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου. 

Το περιεχόμενο του LAGOMFLOW δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας  ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο LAGOMFLOW και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας  ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. 

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στo LAGOMFLOW, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω του LAGOMFLOW, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρείας  συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του LAGOMFLOW. Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο LAGOMFLOW ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του LAGOMFLOW ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Oι υπηρεσίες  που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος “ως έχουν”. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του LAGOMFLOW και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση του LAGOMFLOW, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του LAGOMFLOW, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.

 

    4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση των υπηρεσιών του LAGOMFLOW προϋποθέτει τη συμφωνία των χρηστών στους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς: 


i.Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του LAGOMFLOW. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Η Εταιρεία δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του LAGOMFLOW, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. 

ii.Ο χρήστης του κατανοεί και αποδέχεται ότι το LAGOMFLOW δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται, παρόλα αυτά το LAGOMFLOW και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, για την αποκλειστική επιλογή άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του LAGOMFLOW. Επίσης, η Εταιρεία και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται στο LAGOMFLOW και παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. 

iii.Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ειδικότερα δε ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο και πληροφοριών που αναρτώνται στο LAGOMFLOW, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο LAGOMFLOW

.iv.Ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά την κείμενη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

v.Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του LAGOMFLOW  ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το LAGOMFLOW, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του LAGOMFLOW. Σε περίπτωση που το LAGOMFLOW λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

vi.Εφόσον μέσω του LAGOMFLOW είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET (NETIQUETTE) και απαγορεύεται η εκ μέρους των χρηστών υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών. 

vii.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση πρόσβασής τους σε όλες ή τμήμα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και σε διαγραφή, μετακίνηση, επεξεργασία των μηνυμάτων.

viii. Δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών του LAGOMFLOW :

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. 

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)

Η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επίσης η αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του LAGOMFLOW .

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης καθώς και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα. 

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του LAGOMFLOW, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.Η παραβίαση οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας που αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του LAGOMFLOW.

Ο χρήστης του LAGOMFLOW κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του LAGOMFLOW.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο LAGOMFLOW  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο LAGOMFLOW, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να αποστείλει  σχετική αίτηση και να λάβει ρητή άδεια από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του LAGOMFLOW για εμπορική άγρα πελατών από χρήστες του LAGOMFLOW για χρήση άλλων υπηρεσιών χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από την Εταιρεία.

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του LAGOMFLOW για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην Εταιρεία, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του LAGOMFLOW, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το LAGOMFLOW στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του LAGOMFLOW , αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Παράλληλα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ODR) για τις online συναλλαγές σας, στο ακόλουθο link http://ec.europa.eu/consumers/odr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην LAGOMFLOW ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υπεύθυνη Επεξεργασίας
Η ελληνική εταιρεία, στο εξής «LAGOMFLOW»είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεύθυνση: Κρέοντος 149,
Σεπόλια, Αθήνα, 10443, Ελλάδα
Α.Φ.Μ.: 107313041
Τηλ. : +30 210 5765920
e-mail επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων: info@lagomflow.com

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Τα δικαιώματά σας
Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας ανά πάσα στιγμή. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στο info@lagomflow.com

Δικαίωμα στην φορητότητα:
Στις περιπτώσεις που η LAGOMFLOW επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@lagomflow.com

 

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή.
Αν διατηρείτε λογαριασμό στην LAGOMFLOW, μπορείτε να τροποποιήσετε μέσω αυτού τα δεδομένα σας.
Μπορείτε επίσης να μας στείλετε e-mail στο info@lagomflow.com

 

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η LAGOMFLOW ιδίως όταν: 

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη συγκατάθεση αυτή
 • Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν: 

 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της LAGOMFLOW που επιβάλλει την επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@lagomflow.com

 

Δικαίωμα εναντίωσης:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της LAGOMFLOW. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@lagomflow.com

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση: 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Μπορείτε να δηλώσετε τη σχετική επιθυμία σας με τους ακόλουθους τρόπους: 

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε e-mail με προωθητικό περιεχόμενο
 • Αποστέλλοντας e-mail στο info@lagomflow.com

Δικαίωμα περιορισμού: 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι η LAGOMFLOW να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Όταν η LAGOMFLOW δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Όταν αντιτάσσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την LAGOMFLOW που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να επαληθευθεί ή ύπαρξη οι μη νόμιμων λόγων της LAGOMFLOW που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@lagomflow.com

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή:  
Αν θεωρείτε ότι η LAGOMFLOW επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@lagomflow.com ή τηλεφωνικά στο +30 210 5765920. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή. 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας:
Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές αγορές σας στην LAGOMFLOW, προβαίνοντας σε επεξεργασία των παραγγελιών σας και των επιστροφών μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και αποστέλλοντάς σας ειδοποιήσεις σχετικά με την παράδοση των αντικειμένων σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν, για να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία ώστε να είναι έγκυρη η εκ μέρους σας ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνσή σας από εξωτερικούς συνεργάτες. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν: 

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο, φύλο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία) και ημερομηνία γέννησης (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
 • πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (όπως την μέθοδο πληρωμής που επιλέχθηκε, την ημερομηνία συναλλαγής και το ποσό αυτής)
 • πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες

Αν διατηρείτε λογαριασμό στην LAGOMFLOW, επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο του ανωτέρω λογαριασμού όπως: 

 • ιστορικών αγορών
 • wishlist

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι αποθήκες και συνεργαζόμενες εταιρείες courier και στους λογιστές/ φορολογικούς μας συμβούλους.
Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους της κάθε συνεργαζόμενης υπηρεσίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία γίνεται η διαβίβαση.
Μερικές από τις ανωτέρω εταιρείες ενδέχεται να έχουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνες της αντίστοιχης επεξεργασίας. 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκ μέρους της LAGOMFLOW παροχή της υπηρεσίας που συνίσταται στη διαχείριση και την παράδοση της παραγγελίας σας. 

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 3 χρόνων από την τελευταία σας αγορά. 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠOΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστέλλουμε newletters και διαφημιστικές προσφορές μέσω e-mail και/ή τηλεφώνου.
Για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας ως χρήση στο LAGOMFLOW, θα σας παρέχουμε συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας πληροφορίες, θα σας προτείνουμε προϊόντα, θα σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις σχετικά με τα προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι αγορών σας και προσφορές. 

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων 

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως e-mail και τηλέφωνο 
 • φύλο (σε περίπτωση που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε αυτό το δεδομένο)

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι διαφημιστικά πρακτορεία και τεχνικοί πάροχοι διάδοσης μηνυμάτων εμπορικής προώθησης. 

Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσουμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων προσώπων. 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εκ μέρους αγορά προϊόντων, ως προς τα προωθητικά e-mails που σας αποστέλλουμε, σε έννομο συμφέρον μας. 

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σας:
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο info@lagomflow.com , και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Αν ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, η LAGOMFLOW δε θα είναι πλέον σε θέση να σας αποστέλλει διαφημιστικές προσφορές ή πληροφορίες στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης με τους ακόλουθους τρόπους: 

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε e-mail με προωθητικό περιεχόμενο
 • Αποστέλλοντας e-mail στο info@lagomflow.com

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε ερωτήματα, παράπονα, απορίες, ζητήματα σχετικά με επιστροφές προϊόντων και θέματα τεχνικής υποστήριξης.
Επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών: 

 • στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο
 • πληροφορίες και ιστορικό πληρωμών
 • πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες
 • στοιχεία λογαριασμού
 • κάθε είδους επικοινωνία σχετικά με το ζήτημα

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα, όπως εταιρείες κούριερ, εταιρείες που διαχειρίζονται τις επιστροφές προιόντων και/ή αποθήκες, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό. 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν έχει προηγηθεί η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων στηρίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, σε κάθε άλλη περίπτωση στηρίζεται σε έννομο συμφέρον μας. 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 3 ετών από την οριστική διευθέτηση του αιτήματος, ερωτήματος, παραπόνου, απορίας ή άλλου ζητήματος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών – λογιστικών), δικαστικές αποφάσεις και διαταγές δικαστικών ή άλλων αρχών. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαζόμαστε ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

 • αριθμό παραγγελίας
 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομική διεύθυνση
 • ποσό συναλλαγής
 • ημερομηνία συναλλαγής

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών μας, όπως οι λογιστές και οι φορολογικοί και οι νομικοί μας σύμβουλοι. 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η ανωτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας. 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις ανωτέρω υποχρεώσεις μας. 

Πρόληψη και αποτροπή κακής χρήσης και εγκλημάτων

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον εντοπισμό, την αποτροπή και την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακής χρήσης των υπηρεσιών μας, καθώς και για την αποτροπή και την έρευνα περιπτώσεων απάτης και/ή άλλων εγκληματικών πράξεων. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο
 • ιστορικό και πληροφορίες παραγγελιών
 • ιστορικό παραδόσεων και επιστροφών
 • πληροφορίες πληρωμών

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλιστικές εταιρείες, νομικές αρχές και συμβούλους, ανακριτικές ή εισαγγελικές αρχές για τη διενέργεια ερευνών. Κάποιοι ή όλοι οι ανωτέρω αποδέκτες ενδέχεται να έχουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να προβούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενεργώντας στην περίπτωση αυτή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προς το σκοπό αποτροπής της κατάχρησης των υπηρεσιών μας στηρίζεται στο έννομο συμφέρον μας. 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να αποτρέψουμε και/ή να αναφέρουμε τελεσθείσες ή πιθανές απάτες και άλλα αδικήματα. 

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, την καλύτερη δυνατή λειτουργία του, τη σωστή περιήγηση, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες του. Τα cookies σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε ορισμένες δυνατότητες (όπως η αποθήκευση των περιεχομένων καλαθιού), να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κοινοποίησης σε κοινωνικά δίκτυα (για το Facebook, το Instagram κ.λπ.), καθώς και να εξατομικεύετε μηνύματα και να προβάλλονται διαφημίσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας (τόσο στον ιστότοπό μας όσο και σε άλλους). Επίσης, μας βοηθούν να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται ο ιστότοπος. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την LAGOMFLOW, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή για να ενεργοποιήσετε κάποιες λειτουργίες στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Αυστηρά απαραίτητα cookies
 • Cookies περιόδου σύνδεσης
 • Cookies επιδόσεων
 • Cookies στόχευσης / διαφήμισης

ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
Τα αυστηρά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου LAGOMFLOW.com. Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, στον πάροχο μιας υπηρεσίας που έχει ζητήσει ρητώς από το συμβαλλόμενο μέρος ή τον χρήστη να παράσχει την εν λόγω υπηρεσία. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου γι’ αυτό και δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε. COOKIES ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Τα cookies περιόδου σύνδεσης αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφονται με τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. 

COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πλοηγήστε στο site. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσαρμόζονται οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμα reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του ιστοτόπου μας. 

COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Έτσι, επιλέγοντας αυτά τα cookies, μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα μας στοχευμένες διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Οι διαφημίσεις αυτές εμφανίζονται από τρίτους, εντός και εκτός της σελίδας μας. 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν την αυτόματη αποδοχή των cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προκειμένου να αποκλείσετε την αποστολή cookies στη συσκευή σας ή να ενεργοποιήσετε τη λήψη μόνο ορισμένων κατηγοριών. Λάβετε υπόψη ότι, εάν η πλοήγηση ή τα λειτουργικά cookies είναι απενεργοποιημένα ή καταργημένα, δεν είναι δυνατή η λειτουργία όλων των λειτουργιών του ιστότοπου όπως προβλέπεται. Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

Web beacons – (γνωστά επίσης ως “σαφή GIF” ή “εικονοστοιχεία παρακολούθησης”) μπορούν να μας ενημερώσουν για πράγματα όπως: πόσοι άνθρωποι έρχονται στον ιστότοπό μας, εάν πρόκειται για επισκέπτες μίας φοράς ή συχνούς επισκέπτες, καθώς και για πόσο διάστημα, πόσο πείθονται από διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο και άλλα παρόμοια δεδομένα χρήσης ιστοτόπων. Όταν χρησιμοποιούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα web beacons μπορούν να μας ενημερώσουν για την ώρα που το e-mail ανοίχθηκε, εάν και πόσες φορές προωθήθηκε και σε ποια σύνδεση οι χρήστες κάνουν κλικ μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές που σας προσφέρουμε για την καλύτερη κάλυψη των ενδιαφερόντων σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και/ή ειδικές προσφορές, οι οποίες πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. 

Log Files – είναι αρχεία που καταγράφουν τη δραστηριότητα ιστού και συλλέγουν μη προσωπικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας ή τη χρήση του ιστοτόπου μας. Τα αρχεία καταγραφής μπορεί να μας βοηθήσουν να καταγράψουμε, μεταξύ άλλων: (i) τη διεύθυνση IP σας, η οποία είναι ένα μοναδικό σύνολο αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας από τον παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) (σημειώστε ότι, ανάλογα με τον ISP σας, ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet), (ii) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και (iii) άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία ήλθατε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα που τον επισκεφθήκατε. Εκτός από τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλαμβάνονται μέσω αρχείων καταγραφής, όπως μια διεύθυνση IP (μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία) για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, τη διατήρηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στις online υπηρεσίες μας σε ορισμένους χρήστες. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ανανεώσουμε αυτή την ειδοποίηση για το απόρρητο και τα cookies ανά πάσα στιγμή και όλες οι αλλαγές που ενδέχεται να κάνουμε στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Ελέγξτε συχνά για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές σε αυτήν την ειδοποίηση σχετικά με το απόρρητο και τα cookies. Θα βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην κορυφή αυτής της σελίδας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Το lagomflow.com σας παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής της παραγγελίας σας εντός 15 ημερολογιακών ημερών με ΔΩΡΕΑΝ τα μεταφορικά της πρώτης επιστροφής της παραγγελίας σας ή μέρους αυτής, αλλά και τα μεταφορικά για την επαναποστολή της, ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας σας και του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει. Η ΔΩΡΕΑΝ επιστροφή καλύπτει μόνο αποστολές εντός της Ελλάδας. Σε όλες τις περιοχές εκτός της Ελλάδας το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν από το LagomFlow και παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κλπ). Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον πελάτη. Συγκεκριμένα οι επιστροφές σε Εσώρουχα, Μαγιό, Κάλτσες, Προϊόντα Περιποίησης, Μάσκες Προστασίας και Σκουλαρίκια γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά. Τα παπούτσια πρέπει να δοκιμάζονται σε καθαρό πάτωμα ή σε χαλί, καθώς για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει η σόλα να μην είναι λερωμένη. Το κουτί των παπουτσιών θα πρέπει επίσης να προστατεύεται επαρκώς κατά την επιστροφή ώστε να μην υποστεί καμία φθορά. Τέλος εάν θέλετε αλλαγή με κάποιο μέγεθος η άλλο προϊόν πολύ απλά επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email η τηλεφωνικώς.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η πρώτη επιστροφή καθώς και η πρώτη αντικατάσταση είναι ΔΩΡΕΑΝ για τις αποστολές εντός Ελλάδος με τη χρήση της συνεργαζόμενης εταιρίας Courier! Για Κύπρο και εξωτερικό, το κόστος επιβαρύνει τον πελάτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μεταφορική εταιρία επιθυμεί ο πελάτης! Σε περίπτωση δεύτερης επιστροφής  που αφορά στην ίδια παραγγελία τα έξοδα για την επιστροφή και την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να καλυφθούν από τον πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας μόνο εφόσον δεν έχει ήδη αποσταλεί. Για την άμεση ακύρωση της παραγγελίας σας καλέστε στο 210 57 65 920 ή στείλετε μας e-mail στο info@lagomflow.com , όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτική Κάρτα – Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής:

 • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, AMERICAN Exprees, Diners, Discover.
 • Με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

Όλες οι παραγγελίες μέσω πιστωτικής , χρεωστικής η προ πληρωμένης κάρτας επεξεργάζονται από την Alpha Bank , με τρόπο πλήρως κρυπτογραφημένο και ασφαλή έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Στα στοιχεία των καρτών δε πρόκειται να έχει πρόσβαση κανένας τρίτος.

Αντικαταβολή – Μπορείτε να πληρώσετε την εταιρία courier με μετρητά όταν σας παραδώσει  την παραγγελία με μοναδική χρέωση το κόστος της αντικαταβολής. Για παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης από 500 ευρώ, ενδεχομένως να ζητηθεί μια προκαταβολή της τάξης του 30% μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

    1. GENERAL TERMS

Access to and use of this Website (hereinafter “LAGOMFLOW”) and the products and services made available through it (hereinafter the “Services”) are subject to the following terms, conditions (hereinafter “Terms of Use”). Before using the Services, your agreement with all the Terms of Use is required, as updated by us from time to time. You should check this page regularly in order to take notice of any changes to the Terms of Use. LAGOMFLOW use after the Terms of Use currently in force were made available to the user entails his acceptance of them.  In case you disagree with the Terms of Use, you should not use LAGOMFLOW.

Access to LAGOMFLOW is permitted throughout its operation, but the Company reserves the right to withdraw or suspend provision of Services without notice. The Company is not liable in case the access to all or some of the Services is not possible for any reason.

The Company makes every possible effort in order to to guarantee that the information included in the content of LAGOMFLOW is complete, accurate, explicit, valid, informative, updated, truthful and non – misleading. In any case the Company bears no responsibility for or any commitment neither it guarantees the safety and the content. LAGOMFLOW users accept the fact that the Company may not be able to control the entire content and all its Services. Moreover, the Company does not guarantee that the use by its users of the information, data and material included in the content of LAGOMFLOW will not infringe the rights of third persons.

Every user is solely responsible for the use of LAGOMFLOW. Its content is not and can never be interpreted as granting of advice or direct or indirect encouragement of any act or action. It is up to the users, who are also responsible for the use of any part of its content, to evaluate it.

This Website also contains “links” to other websites (hyperlinks or banners), which are not managed by LAGOMFLOW. LAGOMFLOW has no control over the linked sites nor the Services provided or the personal data protection policy applied by them. The use of the linked sites will be subject to the terms of use contained within each such site, for the content of which the users shall get informed. LAGOMFLOW bears no responsibility for any loss or damage that may arise from the use of those websites. Each user who makes use of the linked sites is responsible for this use.

Minor users of LAGOMFLOW are not permitted to access the Services of LAGOMFLOW that are considered inappropriate for minor users and cannot be monitored by LAGOMFLOW. If nevertheless minor users visit on their own initiative sites with inappropriate/ offensive/ unethical content and which can not be continuously monitored by LAGOMFLOW, the Company bears no responsibility.

Users are the solely responsible for the possession and maintenance of the telephone connections, computers and the equipment in general necessary for the use of LAGOMFLOW Services.

2. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS – TRADEMARKS

The intellectual property right is obtained without any formality and without any clause banning its offense being required. LAGOMFLOW and its content (which contains each and every trademark, distinctive mark, patent, trade name, text, image, graphic, design, photograph, program, information material and data of any form, software) constitutes intellectual and industrial property of the Company and is protected by the relevant provisions of Greek, European and International Law.

It is pointed out that according to the Greek law 2121/1993 (as amended and in force today), the International Treaty of Bern (that was ratified with the law 100/1975) and the provisions regarding the copyright on the web, every kind of copy, amendment, interference, transfer, distribution, resale,  renting, republication, reproduction, electronic or mechanical broadcasting, save, print, creation of a derivative work, download or mislead of the audience regarding the true carrier of its content is prohibited.

LAGOMFLOW content does not constitute and shall not in any case be considered as express or implicit assignment of license or right of use of any Trademark appearing in it without the written consent of the Company or of any third party that may be proprietor of the Trademarks appearing in it. The trademarks, logos, distinctive marks appearing in LAGOMFLOW and the display of persons, places or things that constitute part of its content, belong to the Company or to third parties. Their use is strictly prohibited without the prior written consent of the Company, unless otherwise provided for in the Terms of Use in force.

Products, services, trade names, trademarks or distinctive marks of third parties that appear in LAGOMFLOW, constitute intellectual and industrial property of the third parties, who bear the relevant responsibility.

The information submitted to the Company via LAGOMFLOW is not considered confidential and does not belong to the user. To the propriety of the Company belongs, if possible, anything that can be transferred, retransmitted or sent through LAGOMFLOW. The Company can collect limited information for its commercial activities.

Third Party/merchandise IP:  LAGOMFLOW respects intellectual property rights of every entity and actively supports protection of all intellectual property, including copyrights, trademarks, trade names, service marks, logos, etc. To the best of our knowledge, no intellectual property rights of any other person have been infringed. However, in the unlikely event that any infringement of any third party intellectual property is brought to our notice, however unintentional, LAGOMFLOW. is committed to removing the infringing products from the website within the shortest time possible. We also aim to respond to clear notices of alleged intellectual property infringement within the shortest possible time.

Notification relating to infringement of IP: If you believe in good faith that any material posted on the Website infringes the copyright or any other proprietary or intellectual property rights of a person, then you are requested to bring the matter to the attention of LAGOMFLOW by sending an e-mail to info@lagomflow.com. Your e-mail should give a clear and concise description of the alleged infringement, and should include the following information:

 1. Α description of the copyrighted work or other proprietary or intellectual property that you claim has been infringed.
  2. The brand name (in case of trademark infringement).
  3. Your contact details.
  4. A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law and that you are the intellectual property owner or authorized to act on behalf of the said intellectual property owner.

3. LIABILITY OF THE COMPANY

The internationalized nature of internet and its volume being taken into consideration, the Company, its executives, its directors, its employers, its partners or its representatives are not responsible for any direct, consequential, indirect or incidental loss or damage that may arise from the access of the user to LAGOMFLOW or the use of it, even in case of negligence. The users are advised to use antivirus software and malicious software protection programs.

The Company is not responsible for any loss, damages or costs that may arise from the use of or the incapability to use LAGOMFLOW  of any person, or referring to any inability to run, error, omission, interruption, defect, delay of operation or broadcast or system line fall. The Company is not responsible for any loss, damage or virus infection of the computer or of any other electronic means used by the user to access, visit, use or download material, data, text, images, video or sound from its content.

The Services available through the site are provided to the users of the electronic shop “as they are”.        The Company does not guarantee that the context of LAGOMFLOW and the quality of the Services provided will fulfill the demands and expectations of the users. The Company is not liable for any legal claims of civil or penal nature regarding the function or the use of  LAGOMFLOW, nor for any kind of damage caused either by visitors of the website or by third parties.

The Company does not bear any obligation or responsibility for compensation for any claim related to the content of LAGOMFLOW or for any fault, defamation or malicious slander, insult, offense, omission, lie, profanity, pornography, blasphemy, danger or inaccuracy found in its content.

 

4. MEMBERS CODE OF ETHICS

The use of LAGOMFLOW Services presupposes users’ agreement with the following rules of behavior:

 1. The user is solely responsible for any post, publication, mailing, transmission or generally for everything that he makes available through LAGOMFLOW Services. For all information, data, texts, graphics, photos, images, music files, videos, messages and content in general, whether publicly posted or privately transmitted, solely responsible remains the person, natural or legal, from which the content emanates. The Company can not due to its volume monitor the entire content posted by users on LAGOMFLOW Services. Subsequently it does not guarantee the accuracy, integrity, legitimacy or quality of such content.
 2. The user understands and accepts that LAGOMFLOW does not monitor in advance the content posted. Nevertheless LAGOMFLOW and its partners reserve the right, without being obligated, to refuse the post/ publication, remove or delete any content made available through its Services. Moreover, the Company and its partners reserve the right to delete any content posted on LAGOMFLOW that violates the present Terms of Use.

iii. The user understands and accepts that he shall evaluate and that he is responsible for any danger may arise from the use of any content, including his decision to trust the correctness, completeness and usefulness of any content. In particular, user understands and accepts that he cannot be based on the content and information posted on LAGOMFLOW, the information being available in LAGOMFLOW included.

 1. The user is bound to abide closely by the legislation concerning the transmission of data from Greece and Europe to third states.
 2. The user understands and accepts that by using LAGOMFLOW Services it may get exposed to offensive, unethical or illegal content. In no case can LAGOMFLOW be considered responsible for any error or omission in any content or for any loss or damage may arise from the use of any content posted, sent, transmitted or otherwise made available by the users on LAGOMFLOW Services. In case which LAGOMFLOW takes notice of any content that causes damage to a third party, reserves the right to delete immediately the content as well as to suspend the function of the user account that violates the present terms.
 3. As long as chatting is made available through LAGOMFLOW, the NETIQUETTE (Code of Conduct for Internet Users) shall be followed. All unfair practices followed by users are forbidden.

vii. In case in which users do not comply with the following terms and the legislation in force, the Company reserves the right to take every necessary measure, such as the denial of access to all or some of the Services provided, the delete, removal, processing of messages.

viii. While using LAGOMFLOW Services it is not permitted to:

Post, publish, send, transmit or install by any method content that is illegal, harmful, dangerous, offensive, damaging, slanderous, vulgar, violent, insulting, racist or objectionable for any reason, that offends the personality and the personal data of others, provokes feelings of hatred and /or any criminal offense or harms minors in any way.

Make false or misleading statements regarding the identity of the user or his relationship and/or cooperation with another natural or legal person nor to alter the elements of identification of the users in order to cause mislead regarding the origin of the content transmitted through LAGOMFLOW Services.

 Post, publish, send, transmit or install by any method content emanating from persons unauthorized to make available this content by the law or by a confidential relationship nor to post, publish, send, transmit or install by any method software or content of any form (text, image, sound, video, animation) that violates intellectual and industrial property rights of any carrier.

Post, publish, send, transmit or install, promote, make available by any method content that contains viruses or any electronic code, file or program designed to be inserted, destroy or restrict the function of any computer or telecom equipment software or hardware.

Insert into or disrupt the Services or servers or networks connected with LAGOMFLOW Services or violate the conditions, procedures and terms of use of these networks, violate any national, European, international legislation concerning and/or governing any LAGOMFLOW Services.

LAGOMFLOW  user understands and accepts that he is solely responsible to compensate the Company and its partners for any litigation may arise between him and third carriers due to the content that he makes available for post, publication or other transmission through LAGOMFLOW Services.

5. ADVERTISING INFORMATIONAL MESSAGES- LICENSE FOR COMMERCIAL REASONS

The Company is not responsible for the communication of the user with third service providers that use LAGOMFLOW to advertise themselves or for any commercial transaction that may arise from the relationship between them. The Company is not responsible for the personal data protection policy followed by the abovementioned third service providers during their transactions with the users of these Services.

The user who wishes to get advertised through LAGOMFLOW must apply and receive explicit consent from the Company in order to acquire all the necessary information. The use of LAGOMFLOW Services from LAGOMFLOW users for client shopping regarding the exploitation of other services without the prior special consent of the Company is forbidden.

The user that uses LAGOMFLOW Services in order to post and/ or publish  information, data, texts, graphics, photos, images, music files, videos, messages, grants to the Company license to use the space where this content is posted for advertising reasons as long as such content constitutes part of LAGOMFLOW Services. Moreover, the user who posts and/ or publishes  information, data, texts, graphics, photos, images, music files, videos, messages consents to the post and/or publication of advertisements by LAGOMFLOW on relevant pages / Services.

6. APPLICABLE LAW AND OTHER TERMS

The present terms and conditions as well as every amendment of them are governed by and interpreted according to the Greek law. If any provision is considered invalid or reversible, it expires ipso iure, without the force of other terms being affected by this reason. In the event of any dispute associated with the use of LAGOMFLOW, that dispute shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Athens. Please also note that you have the right to access fro all your online transactions the ODR, at the following link http://ec.europa.eu/consumers/odr

PRIVACY NOTICE

Data privacy is of high importance for LAGOMFLOW and we want to be open and transparent with our processing of your personal data.

We therefore have a policy setting out how your personal data will be processed and protected.

Who is the controller of your personal data?
The Greek company “LAGOMFLOW”) is the controller of your personal data under applicable law.

Address: 149 Kreontos,
Sepolia, Athens, GR-10443, Greece
Tax Reg. No: 107313041
Tel: +30 210 5765920
contact e-mail for personal data issues: info@lagomflow.com 

Where do we store your data?
Unless otherwise provided in this Privacy Notice, the data we collect from you is stored within the European Economic Area. 

Your rights
Right to access:
You have the right to request information about the personal data we hold on you at any time. For this purpose, you can send us an e-mail to info@lagomflow.com

Right to portability:
Whenever LAGOMFLOW processes your personal data by automated means based on your consent or based on an agreement, you have the right to get a copy of your data on a structured, commonly used and machine readable format. You can also request to have your data transferred to a third person. This only includes the personal data you have submitted to us.
In order to exercise the above right you can send us an e-mail at info@lagomflow.com

Right to rectification:
You have the right to request rectification of your personal data if the information is incorrect, including the right to have incomplete personal data completed. 
If you have a KOOLFLY account, you can edit your personal data under your account.
You can also send us an e-mail at info@lagomflow.com

Right to erasure:
You have the right to ask for your personal data, which are processed by LAGOMFLOW, to be eased at any time, especially when: 

 • Your personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed
 • The processing of your data is based on your consent and you withdraw that consent
 • Your data have been illegally processed.

The above right does not exist in particular where: 

 • The processing of your data is necessary to establish, exercise or defend legal rights
 • The processing of your data is necessary to comply with a legal obligation of LAGOMFLOW that requires processing.

In any case, we will notify you whether or not your claim is satisfied and, in the event of non-satisfaction, the reasons involved in it.
In order to exercise the above right you can send us an e-mail at info@lagomflow.com

Right to object: 
You have the right to object to the processing of your personal data which is based on legitimate interest of LAGOMFLOW. In that case, we will not continue to process the personal data unless we can demonstrate compelling and legitimate grounds for the processing which overrides your interest and rights or to establish, exercise or defend legal rights.
In order to exercise the above right you can send us an e-mail at info@lagomflow.com

Right to object to direct marketing: 
You have the right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes.
You can state your preference by the following means: 

 • following the instruction in each marketing e-mail
 • sending an e-mail to info@lagomflow.com

Right to restriction: 
You have the right to request the restriction of processing of your personal data under the following circumstances: 

 • If you question the accuracy of your personal data and until LAGOMFLOW verifies their accuracy. 
 • If processing of your data is unlawful and you object to their erasure by asking instead restriction of their use. 
 • If LAGOMFLOW no longer needs your personal data for the purpose of processing, but the data is necessary to establish, exercise or defend legal rights
 • If you object to the processing of your data by LAGOMFLOW which is based on legitimate interest of the latter and until the existence of LAGOMFLOW’s legitimate grounds overriding your freedoms or rights has been verified. 

In order to exercise the above right you can send us an e-mail at info@lagomflow.com

Right to complain with the competent data protection authority: 
If you consider LAGOMFLOW to process your personal data in an incorrect way, you can contact us at info@lagomflow.com or by phone at +30 210 5765920. You may also raise a complaint to the Hellenic Data Protection Authority or any other competent supervisory authority. 

Updates to our Privacy Notice:
We may need to update our Privacy Notice. The latest version of the Privacy Notice is always available on our website. 

ONLINE PURCHASE

Why do we use your personal data?
We will process your personal data to manage your purchase online at LAGOMFLOW  by processing your orders and returns via our online services and send you notifications of the delivery status of your items.
Your personal data is being used to identify you and to validate your legal age for shopping online and to confirm your address with external partners. 

What types of personal data do we process?
We will process following categories of your personal data: 

 • contact information, such as name and surname, address, e-mail address and telephone number, gender (if you choose to enter this information) and date of birth (if you choose to enter this information)
 • payment method information (such as the payment method selected, the transaction date and the amount of payment)
 • order information

If you have a LAGOMFLOW account, we will also process your personal data submitted in relation to the account, such as: 

 • shopping history
 • wishlist

Who has access to your personal data?
Your personal data that is forwarded to third parties is only used to provide you with the services mentioned above. As a result, recipients of your personal data may be warehouses and co-operating courier companies and our accountants/tax consultants.
In any case, only the data, which are necessary for the provision by each partner of the corresponding service for which the transmission is made, are forwarded.
Some of these recipient companies may have an independent right or obligation to process your personal data. In this case they act themselves as controllers. 

What is the legal basis for processing your personal data?
The processing of your personal data is necessary for LAGOMFLOW to fulfil the service of managing and delivering the order to you. 

How long do we save your data?
We will keep your personal data for three years from your last purchase. 

DIRECT MARKETING

Why do we use your personal data?
We will process your personal data to send you newsletters and marketing offers via e-mail and/or phone calls.
In order to optimise your experience as a LAGOMFLOW user, we will provide you with relevant information, recommended products, send you reminders of products left in your shopping bag and send you offers. 

What types of personal data do we process?
We will process following categories of personal data 

 • contact information, such as e-mail address and telephone number
 • gender (if you choose to let us know this information)

If you keep a LAGOMFLOW account, we will also process your personal data submitted in relation to the account such as: 

 • name
 • address 
 • age
 • shopping history 
 • wishlist

Who has access to your personal data?
Your personal data that is forwarded to third parties is only used to provide you with the services mentioned above. As a result, recipients of your personal data may be media agencies and technical suppliers for distribution of promotional messaging. 

We never pass on, sell or swap your personal data for marketing purposes to third parties.

What is the legal basis for processing your personal data?
The processing of your personal data is based on your consent or, in the case of the purchase of products, regarding the promotional e-mails that we send you, on our legitimate interest. 

Right to withdraw your consent:
You have the right to withdraw your consent at any time by sending an e-mail to info@lagomflow.com, and the right to object to the use of your personal data for direct marketing purposes.
When you do so, LAGOMFLOW won’t be able to send you any further direct marketing offers or information based on your consent.
You can opt out from direct marketing by the following means: 

 • following the instruction in each marketing e-mail
 • sending an e-mail to info@lagomflow.com

How long do we save your data?
We will retain your personal data for direct marketing purposes until you withdraw your consent or opt out from the use of your personal data for direct marketing purposes. 

CUSTOMER SERVICE

Why do we use your personal data?
We will process your personal data to manage queries, to handle complaints, enquiries, product return issues and technical support matters.
We may also contact you if there is a problem with your order. 

What types of personal data do we process?
We will process any data you provide to us, including the following categories:  

 • contact information such as name and surname, address, e-mail address and telephone number
 • payment information and payment history
 • order information
 • account information
 • all correspondence in the matter

Who has access to your personal data?
Your personal data is forwarded to third parties, such as courier companies, companies managing returns and/or warehouses, only to the extent necessary to provide you with the services mentioned above and for that purpose. 

What is the legal basis for processing your personal data?
The processing of your personal data when you have made an order is based on a contract of sale between us, otherwise it is based on our legitimate interest. 

How long do we keep your personal data?
We will keep your personal data for five years from the final settlement of the request, enquiry, complaint, query or other matter 

FULFILMENT OF LEGAL OBLIGATIONS

Why do we use your personal data?
We will use your personal data to comply with obligations in laws (including tax – accounting obligations), court rulings and decisions from authorities. 

What types of personal data do we process?
We will process following categories of personal data as an example 

 • order number
 • name and surname
 • postal address
 • transaction amount
 • transaction date

Who has access to your personal data?
We will share your personal data with our associates, who will assist us in fulfilling our obligations mentioned above, such as our accountants and our tax and legal advisers. 

What is the legal basis for processing your personal data?
The above processing is necessary to fulfil our legal obligations. 

How long do we keep your personal data?
We will keep your personal data for as long as required by applicable law to comply with our obligations mentioned above. 

PREVENTION OF MISUSE AND CRIME

Why do we use your personal data?
We will use your personal data to detect, prevent and deal with misuse of our services and to prevent and investigate cases of fraud and/or other criminal acts. 

What types of personal data do we process?
We will process following categories of personal data as an example 

 • contact information such as name, address, telephone number and e-mail address
 • order history and information
 • history of deliveries and returns
 • payment information

Who has access to your personal data?
Your personal data is forwarded to third parties only for purposes mentioned above.
We may share your personal data with insurance companies, legal authorities and consultants, law enforcement authorities to complete investigations. Some or all of the above recipients may have an independent right or obligation to process your personal data acting in that case as controllers. 

What is the legal basis for processing your personal data?
The processing of your personal data to prevent misuse of our services is based on our legitimate interest. 

How long do we keep your personal data?
We will keep your data for the time we need to prevent and/or report potential fraud and other offences. 

Cookies Policy

LAFOMFLOW.com  uses cookies to distinguish you from other users of our site, provide you with a good experience when you browse our site, linking and moving to pages and also allows us to improve our site. Cookies allow you to enjoy some features (such as storing basket contents), use social sharing (for Facebook, Instagram, etc.) as well as personalizing messages and displaying ads according to your interests (both on our site and on others). They also help us understand how the site is used.

You can learn more about cookies and how we use them below. For more information about processing your personal data from LAGOMFLOW, you can read the Privacy Policy.

Cookies
Cookies are small text files that contain information stored in your computer’s web browser and can be removed at any time. They can help us identify your computer the next time you visit our site or to activate some features on our web pages. Cookies are classified in the following categories: 

 • Essential Cookies
 • Session cookies
 • Performance Cookies
 • Targeting / Advertising Cookies

ESSENTIAL COOKIES
These cookies are essential for the proper operation of the . They are used exclusively for the transmission of communications on an electronic communications network or, when is strictly necessary, to a service provider which has explicitly requested the party or user to provide this service. They are technically necessary for the operation of the site and you cannot reject them. 

SESSION COOKIES
Session cookies are temporarily stored on your computer or device during a session and are deleted with the end of the session. 

PERFORMANCE COOKIES
Performance cookies are used to record information about your site navigation. This has the effect of adjusting the areas of our page to your needs and thus maintaining the level of navigation experience. These cookies collect aggregate, anonymous information that does not identify a visitor. Are also used for useful reports to improve site’s performance. 

TARGETING / ADVERTISING COOKIES
Targeting and advertising cookies are used to deliver the content that suits you and your interests. They can be used to send targeted ads/offers, limit ad impressions, or measure an ad campaign’s effectiveness. By choosing these cookies, you can see targeted ads on our site depending on your preferences and interests. These ads are displayed by third parties, inside and outside of our webpage. 

Most internet browsers allow automatic cookies acceptance. However, you can change the settings to block getting cookies on your device or to enable only certain categories to be downloaded. Please note that if navigational or functional cookies are disabled or removed, some of the site’s features may not work as intended. To manage and disable cookies, follow the instructions in the chart below: 

Web beacons – (also known as “clear GIF” or “tracking pixels”) can inform us about: How many people visit our site, if they are single-time visitors or frequent visitors, and for how long, from online advertising campaigns and other similar site usage data. When used in an e-mail message, web beacons can tell us when the e-mail was opened, whether and how many times it was pushed, and to which link the users click through the e-mail. Based on this information, we can customize the content, products, services and offers we provide to meet your interests and to inform you about products, services and/or special offers that may interest you. 

Log Files – are files that capture web activity and collect non-personal statistics about your visit or the use of our site. Logs can help us to record, among others: (i) your IP address, which is a unique set of numbers assigned to your computer by your ISP (note that depending on the ISP your computer may be different each time you connect to the Internet), (ii) the type of browser and operating system you are using and (iii) other information about your online visit, such as the URL from which you came to our site, the date and time you visited our site. In addition to using this information to better understand how our website is used, we can use information captured by logs such as an IP address (along with your personal information) to address technical problems, preserve Internet security and prohibit or restrict access to our online services to certain users. 

We reserve the right to change or renew this notice of privacy and cookies at any time and any changes we may make in the future will be published on this page. Check frequently to see any updates or changes to this privacy and cookie notification. You will find the date of the last update at the top of this page. 

PRODUCT RETURN POLICY

Lagomflow.com offers the chance of returning your order within 15 days with no extra charges for the first return and also the customer is free of charge considering the re-send of the order back to him-her. Free return is only available within Greece. In all other areas except Greece the customer will be charged accordingly.

CAUTION: At all circumstances, the returned products must be in the same condition as they were delivered and received by the customer, in full parts and without any wear and tear. They must be in their original package and in excellent condition ( without removed labels ). Finally, the product must be accompanied by all necessary delivery documentation ( i.e. Dispatch Note, Invoice etc.)

The product comes within its original packaging, along with all its labels ( which must have not been removed ) and has not any wear or tear. When trying on footwear we advise using a clean surface or carpet, as shoes with marked or dirty soles may not be accepted for return. The shoe box must be adequately protected when returned so that it is not damaged in any way. Whenever possible, we suggest usuing the initial packaging.

No product return is accepted if it doesn’t abide with the aforementioned conditions.

COST OF RETURNS

The first return as well as the first replacement are FREE for shipments within Greece using the partner company Courier! For Cyprus and abroad, the cost is borne by the customer and can be done with any transport company the customer wishes! In case of a second return that concerns the same order, the costs for the return and receipt of the order should be covered by the customer.

ORDER CANCELLATION POLICY  Your order can only be canceled if it has not already been shipped. For immediate cancellation of your order call 210 57 65 920 or send us an e-mail at info@lagomflow.com, as soon as possible.

PAYMENT METHODS Credit Card – Payment is possible: •         Via credit, debit and prepaid cards of Visa, Mastercard, Maestro, AMERICAN Exprees, Diners, Discover.•         Using a Masterpass e-wallet. All orders via credit, debit or prepaid card are processed by Alpha Bank, in a fully encrypted and secure manner to ensure the confidentiality and confidentiality of your personal information. No third parties will have access to the card details.

COD (Casn on delivery) – You can pay the courier company in cash when it delivers the order with a single charge of the cost of cash on delivery. For orders worth more than € 500, a 30% deposit may be required by bank deposit.